Recent Comments

  Hà Nội: Tuyển dụng Quản lý nhóm Vận hành

  By ·

  Nhằm nâng cao chất lượng vận hành, Cộng Cà Phê tuyển dụng vị trí Quản lý nhóm, làm việc tại Hà Nội.

  Hà Nội: Tuyển dụng Cộng tác viên Tuyển dụng

  By ·

  Bộ phận Tuyển dụng tìm kiếm nhân sự phụ trách sáng tạo nội dung, làm việc tại Hà Nội.

  Hà Nội: Tuyển dụng Kế toán Tổng hợp

  By ·

  Cộng Cà Phê tuyển dụng Kế toán Tổng hợp làm toàn thời gian tại văn phòng Hà Nội.

  Hà Nội: Tuyển dụng Trợ lý Quản lý Dự án

  By ·

  Phòng Quốc tế - Cộng Cà Phê tuyển dụng trợ lý quản lý các dự án phát triển thương hiệu tại nước ngoài.

  TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ MARKETING THÁNG 8/2018

  By ·

  "Để tiếp tục sứ mệnh đem lại trải nghiệm khác biệt cho khách hàng, nay Cộng thông báo tuyển dụng bộ phận marketing với những vị trí..."