Recent Comments

  Hồ Chí Minh: Tuyển dụng Chuyên viên Đào tạo

  By ·

  Với nhu cầu mở rộng hoạt động tại khu vực Sài Gòn, Cộng Cà Phê nay tuyển dụng thêm Chuyên viên Đào tạo.

  Hà Nội: Tuyển dụng Trợ lý Tài chính và chuỗi cung ứng Quốc tế

  By ·

  Phòng Quốc tế Cộng Cà Phê tuyển dụng Trợ lý Tài chính và chuỗi cung ứng, làm việc tại văn phòng Hà Nội.

  Hà Nội: Tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát chất lượng

  By ·

  Phòng Kiểm tra chất lượng Cộng Cà Phê tuyển dụng vị trí, làm việc tại văn phòng Hà Nội.

  Hà Nội: Tuyển dụng Cộng tác viên Content

  By ·

  Phòng Nguồn nhân lực Cộng Cà Phê tuyển dụng vị trí Cộng tác viên Content, làm việc tại Hà Nội.